Çalışma Alanları

Semantik Web, Multimedya Veritabanları, İçerik Analizi, Ontoloji Modelleme, Veritabanı, Web Programlama, Güvenlik ve Uzaktan Eğitim.
   

Ünvan ve Görevler

 
 
 1. Müdür Yrd., Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2022
 2. Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, 2019 -
 3. Arş. Gör. Dr., Karabük Üniversitesi, 2018 - 2019
 4. Misafir Araştırmacı, Wright State Üniversitesi, Dayton, Ohio, ABD, Ekim 2017 - Temmuz 2018.
 5. Arş. Gör., Karabük Üniversitesi, 2009 - 2018
 6. Bilgisayar Öğretmeni, MEB, 2007 - 2009.

Eğitim

Lisans Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, 2006.
  Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2008 - 2011.
  Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2011 - 2018.
 

Tezler

Lisans J2ME Platformu ve J2ME İle Geliştirilmiş Kronometre Uygulaması
  Yüksek Lisans Kümeleme Metoduyla Sanal Sinif Uygulamalarindaki Performans Artisinin Degerlendirilmesi.
  Doktora Semantik Arama İle Multimedya Verilerin Anlamlandırılması
 
Yayınlar  
 

Kitap ve Kitap Bölümleri

 
 1. Menemencioğlu, Oğuzhan and İlhami Muharrem Orak. A Simple Solution to Prevent Parameter Tampering in Web Applications. Threat Mitigation and Detection of Cyber Warfare and Terrorism Activities. IGI Global, 2017. 1-20. Web. 28 Nov. 2016. doi:10.4018/978-1-5225-1938-6.ch001
 2. Menemencioğlu, Oğuzhan and İlhami Muharrem Orak. "A Review on Semantic Text and Multimedia Retrieval and Recent Trends." Mobile Computing and Wireless Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, 2016. 107-127. Web. 7 Jun. 2016. doi:10.4018/978-1-4666-8751-6.ch006
 

SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 
 1. Oğuzhan Menemencioğlu, İlhami Muharrem Orak.(2018).An Attempt at Automatic Label Generation for Object Entry and Exit on Multimedia with a Semantic Search.TEM Journal, 7(1), 25-32. doi:10.18421/TEM71-04 (ESCI)
 2. Menemencioğlu, O., & Orak, İ. M. (2015). A Review on Semantic Text and Multimedia Retrieval and Recent Trends. International Journal of Multimedia Data Engineering and Management (IJMDEM), 6(1), 54-74. doi:10.4018/ijmdem.2015010104 (ESCI)
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 
 1. Menemencioğlu, O.; Orak, İ. M. (2016). Semantik arama ile multimedya verilerin anlamlandırılması için ön işlemler, Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-143, ISSN: 2147-3455.
 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler

 
 1. Aydın M. T., Menemencioğlu, O. and Orak, İ. M.: An attempt for face recognition by using Dlib and k-NN, 3rd International Engineering Research Symposium (INERS'19) on, Duzce, Duzce University, 2019. (Book of Abstracts)
 2. Menemencioğlu, O. and Orak, İ. M.: GEOGRAPHICAL ASSESMENT OF RESULTS FROM PREVENTING THE PARAMETER TAMPERING IN A WEB APPLICATION, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-4/W6, 69-71, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W6-69-2017, 2017.
 3. O. Menemencioglu, "Bulk User Upload in Moodle with Users’ Notification of Generated Passwords," Education and Humanities, WEI International European Academic Conference on, Rome, 2016, p. 148. ISSN 2167-3179
 4. O. Menemencioglu and I. M. Orak, "A Review on Semantic Web and Recent Trends in Its Applications," Semantic Computing (ICSC), 2014 IEEE International Conference on, Newport Beach, CA, 2014, pp. 297-303. doi: 10.1109/ICSC.2014.57
 5. Menemencioğlu, O., & Orak, İ. M. (2014). Semantik Web Arama Motoru Üzerine Bir İnceleme. 2nd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, ISITES2014, Karabuk University 18-20 June 2014.
 6. Çavuşoğlu, A., Çelebi, F., Şen, B., Menemencioğlu, O., & Atasoy, F. (2012). An integrated e-learning system for engineering education. Proceedings Of The 2Nd International Engineering Education Conference, 159-166.
 7. Menemencioglu, O., Sen, B., Atasoy, F., & Sonuc, E. (2012). LMS (Moodle) Automatic Enrollment Approach by Flat File With Student Information System Data. Global Journal On Technology, 1(0).
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler

 
 1. Menemencioglu, O.; Orak, IM., Multimedya verileri üzerinde semantik sorgulama, 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Zonguldak, 2016, vol., no., pp., 16-19 Mayıs 2016, doi:10.1109/SIU.2016.7495928.
 2. Menemencioğlu, O., & Orak, İ. M. (2015). Semantik arama ile multimedya verilerin anlamlandırılması için ön işlemler. 2015 Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, UMAS2015, Düzce Üniversitesi, 10-12 Eylül 2015.
 3. Menemencioğlu O., Sonuç E., Karaş İ. R. ve Orak İ. M.(2013). Akademik Özgeçmiş Tabanlı Fakülte Bilgi Sistemi. Akademik Bilişim'13 - XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1065-1069.
 4. Şen, B., Menemencioğlu, O., Atasoy, F. & Özcan, C. (2011). Kümelenmiş sanal sınıf uygulaması. Akademik Bilişim'11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 473-482.

Projeler

 1. Semantik Web Yaklaşımı ile Multimedya Verilerinden Anlam Çıkarımı, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırıma Projesi, Araştırmacı, Proje No: KBÜ-BAP-13/2-AA-057, Aralık 2013 – Aralık 2016.

Ödül ve Destekler

 1. 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı (2016/2), TÜBİTAK, 2017.
 2. 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2014-6), TÜBİTAK, 2014.

Üyelikler

 1. Öğrenci Üye, IEEE, 2014.

Sertifikalar, Kurslar

 1. Semantik Web Teknolojileri ile Bilgi Mühendisliği 2015, Massive Open Online Courses, Hasso Plattner Institute Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam, Almanya, 02.11.2015 -02.01.2016